« Tilbake til stillingslisten

Vi søker deltakere til GG-skolen

Gjermundshaug Gruppen AS

Gjermundshaug Gruppen bygger landet!
Vår visjon er å være førstevalget for kunder, leverandører og ansatte.
Det er derfor et bevisst valg at vi har stort fokus på våre medarbeidere
og det å være en attraktiv arbeidsplass der trivsel skal regjere.
Vil du også være med på laget vårt
og jobbe i en Great Place To Work sertifisert bedrift så send oss en søknad.

Om stillingen

Er du nyutdannet, men ønsker å teste ulike fagområder før du spesialiserer deg?

Vi gir deg en bred og relevant arbeidserfaring.
Ved å jobbe i ulike posisjoner med både teoretiske og praktiske arbeidsoppgaver,
så lærer du hvordan virksomheten er bygget opp, du får innsikt i hvordan ulike
deler av bedriften forholder seg til hverandre,
og ikke minst får du bygget deg et stort nettverk i bedriften. 

Den kanskje mest nyttige siden ved å være med på vår skole,
er at du får prøvd deg frem og finne ut hvilke arbeidsoppgaver du trives mest med.

I Gjermundshaug Gruppen mener vi at den viktigste utviklingen skjer gjennom trening i linjen.
Her får den ansatte prøve seg i ulike roller i prosjektene,
og etter hvert vil man få gradvis mer ansvar – det er forankret i selskapets kultur.
Ordningen er i hovedsak rettet mot nyutdannete sivilingeniører og ingeniører.

Individuell utvikling

I samråd med din nærmeste leder utarbeider vi en individuell handlingsplan.
Denne planen er grunnlaget for din personlige utvikling på skolen.
Velg fra fire til seks fagområder som du prøver deg i gjennom et to-årig løp.
Vi kombinerer praktisk arbeid ute i linja med individuell utvikling og felles samlinger.

Noen av fagområdende du kan velge mellom:

- Innkjøp og oppfølging av underentreprenører
- HMS / Kvalitetssikring
- Stikning
- Mengdeberegning
- Kalkulasjon
- Driftsplanlegging
- Anleggsledelse
- Kontraktsarbeid
- Kalkulasjon
- Prosjektering

Du får en mentor som skal støtte og veilede deg underveis på skolen,
en samtalepartner som kan gi råd og dele personlige og faglige erfaringer.

Du følger et obligatorisk kursprogram som blant annet omfatter HMS og økonomi.
Vi tilbyr også en rekke andre kurs som kan heve kompetansen din
og skyte fart på karrieren og utviklingen din.

Deltakerne vil ha halvårlige samlinger.
Samlingene er en felles arena for trening, læring og erfaringsutveksling.
Oppstart på skolen er alltid om høsten.

Etter to år er du sikret jobb innen et av fagområdene du har testet deg i.

Kort om våre selskaper vi søker deltakere til GG-skolen:

Anlegg Øst Entreprenør AS sin virksomhet er entreprenørvirksomhet som omfatter
infrastruktur veg, jernbane, vann & avløp, grunnarbeider eiendom, rivningsarbeider
samt betong og tømrerarbeider med hele Østlandet som arbeidsområde.
Selskapets administrasjon er lokalisert i Lillehammer. Markedsområdet er hele Østlandet.

Gjermundshaug Anlegg AS sin virksomhet er i stor grad den samme som
Anlegg Øst Entreprenør AS. Selskapets administrasjon er lokalisert i Alvdal og Elverum.
Arbeidsområdet er hele Østlandet og Midt-Norge.

Gjermundshaug Bane AS leverer vakt og fagrelaterte tjenester til jernbanevirksomheter
og jernbaneentreprenører i tillegg til at de de gjennomfører egne prosjekter.
Kontorplass er Elverum. Oppdragene kan være i hele landet der det er skinnegang.

GMM AS har spesialisert seg på større masseforflytningsjobber.
Maskinparken består i hovedsak av store maskiner som påtar seg oppdrag over hele landet.
De besitter imidlertid en komplett maskinpark og bemanning til å påta seg egne oppdrag.
Administrasjonen er lokalisert i Oslo.

Kontaktperson:

Hans Bjørnstad
Telefon: 46893304
E-post: hans@bga.no

Nettsted:
www.bga.no/
Arbeidstid:
Heltid
Sektor:
Privat
Stillingstittel:
Vi søker deltakere til GG-skolen

Kontaktinfo

Navn:
Hans Bjørnstad
Firma:
Gjermundshaug Gruppen AS
Tittel:
Økonomisjef
Mobil:
468 93 304
Epost:
hans@bga.no

Søknadsinfo

Søknadsfrist:
28.02.2019