« Tilbake til stillingslisten

Flere spennende stillinger ledig i NLF

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Lastebileier-Forbund, NLF, er landets største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for virksomheter som driver eller administrerer godstransport på veg. Vi organiserer i overkant av 3000 bedrifter som opererer over 20 000 laste- og varebiler. Som følge av pensjonering og omorganisering søker vi nå nye medarbeidere.

Om stillingen

Ønsker du å arbeide for å styrke vilkårene til den norske transportnæringen? Da bør du ta en nærmere titt på disse stillingene som nå er utlyst i NLFs administrasjon.

Norges Lastebileier-Forbund, NLF, er landets største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for virksomheter som driver eller administrerer godstransport på veg. Vi organiserer i overkant av 3000 bedrifter som opererer over 20 000 laste- og varebiler. Som følge av pensjonering og omorganisering søker vi nå nye medarbeidere.

Vil du være med å gjøre norsk transportnæring enda bedre?

Vi har ledig stillinger som:

Kommunikasjonssjef

Vår nye kommunikasjonssjef skal arbeide med intern og ekstern informasjon og kommunikasjon gjennom myndighetskontakt, nyhetsbrev, pressearbeid, blogg, samt bidra til NLFs egne kanaler på web, i sosiale medier og i eget magasin.

Du har ansvar for å utarbeide kommunikasjonsstrategi på generelt grunnlag og i enkeltsaker/kampanjer og deltar aktivt og selvstendig i arbeidet med myndighetskontakt både ovenfor politiske organer og forvaltningen. Du vil ha prosjektlederansvar for ulike profilerte NLF-prosjekter og konferanser i tillegg til å vedlikeholde rutiner for eks. krisehåndtering. Andre oppgaver i tråd med stillingsinstruks.

Du er rådgiver for adm. dir i alle spørsmål knyttet til kommunikasjon, medier og myndighetskontakt og arbeider tett sammen med han og øvrig ledergruppe.

Vi søker en trygg, fremoverlent og effektiv person med god rolleforståelse og relevant faglig og operativ bakgrunn. Du bør ha god kjennskap til offentlig forvaltning på alle nivåer. Kunnskap om norsk transportnæring og EU/EØS er en stor fordel.

Vår nye kommunikasjonssjef er plassert i stab og rapporter til adm. direktør.

NLF holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum i nærheten av flere kollektivknutepunkt. Vi har konkurransedyktige betingelser, velferdsordninger, bedriftshelsetjeneste og gode forsikrings-/pensjonsordninger. Søknader vil bli vurdert fortløpende. Tiltredelse snarest.

Mer opplysninger om oss finner du på lastebil.no eller ved å ringe Geir A. Mo, Jan-Terje Mentzoni eller Kjell Olafsrud på tlf. 415 44 100.

Søknad vedlagt CV, merkes med aktuell stilling og sendes til [email protected]

 

Jurist

Dette er en nyopprettet stilling der vi søker en dyktig jurist til å ivareta følgende oppgaver:

  • Arbeid med tariffjus, forhandlinger og tariffavtaler.
  • Deltager i saksbehandling i f b m høringer, forbundets organer, myndighetskontakt m.m.
  • Arbeid med utforming og oppfølging av NLFs kvalitetssystemer: Kvalitet og miljø på vei, (KMV) HMS-systemer og sertifiseringsprogrammet «Fair Transport».
  • Juridisk rådgiver for ledergruppen i alle spørsmål.

NLF har avtale med eget in house advokatfirma som yter juridisk rådgivning og rettshjelp til våre medlemsbedrifter. Vår nye jurist skal derfor ikke prosedere saker for domstolen, og du trenger derfor ikke advokatbevilling.

Vi søker en trygg og faglig dyktig jurist med relevant faglig og operativ bakgrunn. Du bør ha erfaring/spesialkompetanse innen ett eller flere av følgende områder: Tariff juss, arbeidsrett, HMS, kjøre og hviletidsbestemmelser, EU/EØS rett innen transportrelaterte spørsmål.

Vår nye jurist er plassert i stab og rapporterer til viseadministrerende direktør og faglig til den i ledergruppen du utfører oppgaver for. Det må påregnes noe reisevirksomhet og deltagelse i forbundets opplæringsprogrammer.

NLF holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum i nærheten av flere kollektivknutepunkt. Vi har konkurransedyktige betingelser, velferdsordninger, bedriftshelsetjeneste og gode forsikrings-/pensjonsordninger. Søknader vil bli vurdert fortløpende. Tiltredelse snarest.

Mer opplysninger om oss finner du på lastebil.no eller ved å ringe Geir A. Mo, Jan-Terje Mentzoni eller Kjell Olafsrud på tlf. 415 44 100.

Søknad vedlagt CV, merkes med aktuell stilling og sendes til  [email protected]

 

Bedriftsrådgiver

Til å erstatte medarbeidere som går av med pensjon søker vi etter dyktige personer for å styrke servicen til våre medlemsbedrifter.

Arbeidsoppgaver:

  • Utvikling, drift og support av forbundets kvalitetssystemer, Kvalitet og miljø på vei, KMV og sertifiseringsprogrammet «Fair Transport»
  • Rådgivning og kursing i bedriftsledelse, trafikksikkerhetsarbeid, miljø- og økonomisk kjøring, kjøre og hviletidsoppfølging m.m
  • Rådgivning og kursing i leder og sjåføropplæring i bedrift og ved bruk av interaktive programmer.
  • Konsulenttjenester etter oppdrag, sikkerhetsrådgiver, ENOVA andre incentivordninger fra myndighetene

Du må regne med tidvis omfattende reisevirksomhet, også i helger.

Du er aktiv, engasjert og kreativ i din arbeidshverdag. Du har relevant faglig og operativ bakgrunn, gjerne fra næringen, Statens Vegvesen/Vegdirektoratet eller annen relevant myndighet. Du har god innsikt i økonomi og markedsføring. Du har også gode pedagogiske evner og trives foran et publikum.

Bedriftsrådgiver er plassert i Markedsavdelingen og rapporterer til markedsdirektør. Vi skal i første omgang ansette én person, men det kan bli aktuelt å ansette flere.

NLF holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum i nærheten av flere kollektivknutepunkt. Vi har konkurransedyktige betingelser, velferdsordninger, bedriftshelsetjeneste og gode forsikrings-/pensjonsordninger. Søknader vil bli vurdert fortløpende. Tiltredelse snarest.

Mer opplysninger om oss finner du på lastebil.no eller ved å ringe Geir A. Mo, Jan-Terje Mentzoni eller Kjell Olafsrud på tlf. 415 44 100.

Søknad vedlagt CV, merkes med aktuell stilling og sendes til  [email protected]

Arbeidssted:
Oslo
Arbeidstid:
Heltid
Sektor:
Privat
Stillingstittel:
Flere spennende stillinger ledig i NLF

Kontaktinfo

Navn:
Geir A. Mo
Telefon:
415 44 100
Navn:
Jan-Terje Mentzoni
Telefon:
415 44 100
Navn:
Kjell Olafsrud
Telefon:
415 44 100

Søknadsinfo

Søknadsfrist:
Snarest