« Tilbake til stillingslisten

Mekaniker - overvintring i Antarktis

Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutter et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet og har ca. 160 ansatte i Tromsø, på Svalbard og i Antarktis. Polarinstituttet driver naturvitenskapelig forskning, kartlegging og miljøovervåking i Arktis og Antarktis.

Instituttet er faglig og strategisk rådgiver for staten i polarspørsmål, representerer Norge internasjonalt i flere sammenhenger og er Norges utøvende miljømyndighet i Antarktis. Les mer på www.npolar.no.

Om stillingen

Arbeidsoppgaver
Mekanikerens hovedoppgaver er drift og vedlikehold av stasjonens dieselelektriske kraftproduksjonsanlegg, kjøretøy og anleggsmaskiner. Kjøretøy- og maskinparken på Troll består i hovedsak av tråkkemaskiner, hjullastere, beltevogner og gravemaskiner.

En av stillingene i overvintringsteamet vil bli gitt ansvaret som teamleder. Dette vil innebære operativ samordning, administrative oppgaver, samt rapportering/oppfølging mot operasjons- og logistikkavdelingen i Tromsø.

Kvalifikasjoner
For stillingen kreves fagbrev innen mekaniske fag, samt lang erfaring fra reparasjon og vedlikehold på tyngre kjøretøy/anleggsmaskiner. Det er ønskelig med maskinførerbevis (M2, M4 eller M20) og kranførersertifikat (G8).

Den som tilsettes må ha solid maskinkunnskap, erfaring fra drift av aggregater, sveising (vanlig pinnesveis og Mig), hydrauliske anlegg og feilsøking på disse. I tillegg kreves erfaring fra motordiagnose og bruk av diagnoseutstyr, samt kjennskap til ulike oljetyper og prøvetaking.

Det kreves god fysisk og psykisk helse. De som innkalles til intervju vil på forhånd bli bedt om å fylle ut en egenerklæring om helse. Søker må i tillegg ha fullstendig godkjente helseattester, samt bestått feltkurs iht. Norsk Polarinstitutts retningslinjer før inngått arbeidsavtale anses som gyldig. Det vil bli lagt stor vekt på søkernes personlige egenskaper og egnethet for overvintring i Antarktis. Vi søker allsidige og kreative personer, som evner å finne gode løsninger i et krevende og utfordrende arbeidsmiljø.

Dokumenterte ferdigheter innen flere av de andre utlyste fagområdene er en fordel. For alle stillingene er det ønskelig med kvalifikasjoner innenfor områdene bre/alpint, førstehjelp, sikkerhetskurs, røykdykkerkurs, IKT og tele-/radiokommunikasjon.

Søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk. Det er også ønskelig at kandidatene behersker engelsk. Arbeidsspråket ved instituttet er norsk.

Øvrige opplysninger
Stillingen avlønnes etter statens lønnsregulativ i kode 1084 avdelingsingeniør med en fast grunnlønn på kr 464.000,00 per år.

Det er utarbeidet lokal særavtale om godtgjørelse mv. ved overvintring i Antarktis. Godtgjørelsen kommer i tillegg til lønnen og er f.t. totalt på ca. kr 22 000,00 pr måned i vintersesong. For sommersesongen, som utgjør ca. 4 måneder av perioden, gjelder egne satser. Arbeidstiden i sommersesongen er satt til 12 timer pr døgn. Det er fri kost og losji under oppholdet, som medfører fordelsbeskatning. Skatt og folketrygdavgift i Antarktis er f.t. 16,2 %.

Overvintringsperioden på Troll er ca. 13 måneder. Det vil i tillegg gjennomføres pålagt kursaktivitet og opplæring fra og med ultimo august til avreise fra Norge. Avreise blir primo november 2020, med retur i november/desember 2021.

Norsk Polarinstitutt ønsker et mangfold blant våre ansatte. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. De to sistnevnte kan bli brukt til registreringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad.

Søknad
Spørsmål om stillingen kan rettes til overingeniør Svein Sørly, [email protected], tlf. 992 66 266, eller seksjonsleder Jon Hugo Strømseng, [email protected], tlf. 901 10 088.

Søknadsfrist er 9. mars 2020.

Søknad med relevante kvalifikasjoner og erfaringer, CV, kopi av vitnemål og attester, samt navn på minst tre referanser sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg registreres sammen med søknaden i jobbnorge.

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25, annet ledd.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.

Nettsted:
www.npolar.no/no/
Arbeidssted:
Antarktis
Arbeidstid:
Heltid
Sektor:
Stat
Stillingstittel:
Mekaniker - overvintring i Antarktis

Kontaktinfo

Navn:
Svein Sørly
Tittel:
Overingeniør
Mobil:
992 66 266
Epost:
[email protected]
Navn:
Jon Hugo Strømseng
Tittel:
Seksjonsleder
Mobil:
901 10 088
Epost:
[email protected]

Søknadsinfo

Søknadsfrist:
09.03.2020